Equilibristen gerechtsdeurwaarders
Kuipershaven 25
3311 AL Dordrecht

T: 078 711 08 22
F: 084 830 21 24
E: [email protected]
 

Diensten

Het team van Equilibristen bestaat uit professionele, ervaren en gedreven (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders.

ambtelijke werkzaamheden
Equilibristen verzorgt de uitvoering van ambtelijke werkzaamheden in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Brabant en Limburg.

incasso
Equilibristen verzorgt de reguliere incasso werkzaamheden voor het MKB. Het gaat hierbij om maatwerk. Equilibristen streeft naar geslaagde incasso-opdrachten. Vanaf het moment dat u ons een incasso-opdracht verstrekt zullen wij onze uiterste best doen de vordering volledig te incasseren, uiteraard met inachtneming van uw wensen. Wij zullen starten met het sturen van een aanmaning. Indien geen betaling volgt is een gerechtelijke procedure veelal het enige dat u nog kunt doen om de kans op volledige betaling van de vordering te kunnen realiseren.

Na een toewijzend vonnis van de rechtbank, kunnen wij tot beslaglegging overgaan. Wij focussen ons op een resultaatgerichte vorm van beslaglegging, om uw vordering snel te kunnen incasseren.

bijzondere executies
Equilibristen plant en coördineert executieverkopen van bijzondere objecten via moderne kanalen. Dit kan een internetveiling betekenen, met tussenkomst van specialisten. Ook kan dit een ontruiming na een veiling inhouden of ontruimingen in overlastzaken.

veilig stellen van bewijsmateriaal – bewijsbeslag – proces-verbaal van constatering
Equilibristen opereert landelijk bij bewijsbeslagen of grootschalige conservatoire maatregelen. Naast de specialisaties ten aanzien van het leggen van bewijsbeslag, verzorgt Equilibristen ook vastlegging van bewijsmateriaal via internet door een proces-verbaal van constatering op te maken waar screenshots onderdeel van uitmaken. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van bewijs of een partij in strijd met een rechterlijke beslissing een bepaald product nog aanbiedt.

Binnen het octrooirecht, merkenrecht, auteursrecht en modellenrecht wordt voor de vaststelling van inbreuk op dat recht veelvuldig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Tarieven
- Algemene voorwaarden [ pdf ]
- Tarieven [ pdf ]
- Bijzondere voorwaarden en tarieven [ pdf ]