Het "nieuwe" bewijsbeslag

Equilibristen biedt de E-solution

Wat als uw cliënt bewijsbeslag wenst te leggen en hierbij grote hoeveelheden content in the cloud moet veilig stellen? Hoe ga je goed bewapend op pad voor zo’n bewijsbeslag.

Equilibristen heeft in samenwerking met Probatius en ICT-Concept een digitaal platform gebouwd waarbij alle vormen van dataopslag in de Cloud zijn te benaderen. Data-extractie rechtstreeks naar een eigen, beveiligde digitale omgeving van Equilibristen, is nu eenvoudig te realiseren.

De complete toolkit is permanent beschikbaar; een modulair platform dat naar de specifieke behoeften op maat kan worden ingezet.

Voordelen:

 1. veilig stellen van data kan sneller en efficiënter;
 2. uitvoering is niet langer afhankelijk van bandbreedte of verbindingen op de beslaglocatie;
 3. kostenreductie door versnelde uitvoering;
 4. beslagene wordt niet nodeloos lang belast;
 5. verzamelen en verwerken uit verschillende opslagmedia met behulp van een verzameling forensische gereedschappen;
 6. directe aanvang mogelijk voor verwerking en selectie;
 7. geïntegreerd en schaalbaar platform voor data-separatie en inzage.

Ontwikkeling op basis van ervaring
In het kader van bewijsbeslagen en het veilig stellen van data dient de gerechtsdeurwaarder in samenwerking met de ict-deskundige, op de hoogte te zijn van de huidige stand van de techniek. De tijd van het zoeken naar relevant materiaal op de beslaglocatie binnen een beperkte hoeveelheid data op eenvoudige gegevensdragers (lokale servers) is verleden tijd. De digitale omgeving wordt steeds complexer. We hebben thans te maken met geavanceerde externe ICT diensten en Cloud computing, waarbij relevant materiaal moet worden onderzocht, verzameld, geanalyseerd en gekopieerd. Materiaal wat bovendien gedurende een lange periode in de Cloud is gezet en in een korte tijd gekopieerd moet worden.

Met de E-solution creëren wij de mogelijkheid om vanaf elke werkplek/beslaglocatie, grote hoeveelheden data te kunnen kopiëren rechtstreeks naar “onze omgeving”, zonder een datacenter te hoeven bezoeken, waarbij wij van elke benodigde standaard tool gebruik kunnen maken. De gereedschapskist staat klaar met alle soorten communicatieservices en forensische verwerkingstools.

Cloudborg
In samenwerking met Probatius en powered by Lexxyn (ICT-Concept) is een adequaat beveiligde omgeving gecreëerd waarbij toegang door moderne beveiligingstechnieken is beperkt tot die computers en personen welke op dat moment noodzakelijk zijn voor de fase waarin het bewijsbeslag zich bevindt. De Cloudborg opslag voldoet aan de daarvoor algemeen aanvaarde beveiligingsnorm ISO 27001.

Cloudborg heeft tot doel het proces vanaf bewijsbeslag tot en met inzage te faciliteren en te waarborgen. Zij voorziet in:

 1. forensisch data-extractie;
 2. OCR op grafische bestanden;
 3. selectie op basis van zoekwoorden;
 4. content en tijdlijn analyse.
 5. forensisch accountants onderzoek.
 6. langdurige beveiligde opslag van big-beslag-data;

De onderzoeksomgeving voldoet aan de privacy-regelgeving en de wet bescherming persoonsgegevens.

Inzage
De inzage, welke na de gerechtelijke beslissing daartoe wordt gefaciliteerd, voorziet in het beveiligd toegankelijk maken van de datasets welke door selectie en filtering binnen de reikwijdte van het vonnis tot stand zijn gekomen. De datasets zijn beschikbaar voor beide partijen waarbij de beslagene een eerste toegang krijgt en de gelegenheid heeft inhoudelijke te reageren op de selectie, waarna de eisende partij de toegang krijgt tot een vrijgegeven selectie of een onderbouwde aangepaste selectie.

Voordelen:

 • datasets in de digitale omgeving zorgen voor goede bereikbaarheid voor belanghebbenden na verstrekking van wachtwoorden en inlogcodes;
 • inzicht voor alle partijen in de geplaatste datasets, toegang daartoe en voortgang.
 • gedocumenteerd inzageproces.

De complete toolkit
De toolkit voorziet in oplossingen voor allerlei obstakels. De externe werkomgeving is voorbereid op cloudopslag in de vorm van bijvoorbeeld OneDrive / Sharepoint, Dropbox, Google Drive, iCloud en andere windows, unix en Linux gebaseerde clouddiensten.

Uiteraard zal de werkomgeving naar de toekomst worden aangepast afhankelijk van de stand-der-techniek.

In basis zijn vanaf iedere beslaglocatie met deze toolkit alle e-mailvarianten rechtstreeks te exporteren naar onze cloudborg. Zo nodig kunnen we met externe remote-support van Lexxyn (ICT-concept) de overdracht van tientallen mailboxen tegelijk opstarten en uitvoeren. De toolkit is op dit moment voorbereid op persoonlijke postbussen van o.a. Gmail / Hotmail / Yahoo maar ook zakelijke varianten zoals Office 365 / Exchange / Lotus domino en andere varianten gebaseerd op internet e-mail standaarden.